Hei,

Tervetuloa seuran viralliseen syyskokoukseen Mikkelin Golf-klubille. Kokouksen jälkeen pidämme perinteiset pikkujoulut syöden ja saunoen.

Aika: 18.11. klo 18

Voit osallistua paikanpäällä tai teams-yhteyden välityksellä.
(Teams yhteyden päässä sinulla tulee olla käytettävissä kamera ja mikrofoni)

Esityslista 

 1. avataan kokous
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. vahvistetaan liittymis-, jäsen-, jaos-, toiminta- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus sekä vuokrattavien ja myytävien laitteiden ja – tarvikkeiden hinnat
 7. päätetään seuran luottamushenkilöiden ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkioista
 8. vahvistetaan tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio
 9. valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi hallitukseen jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä enintään 4 varajäsentä vuodeksi eteenpäin
 10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa/varatilintarkastajaa
 11. käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat muut asiat, jotka on toimitettu hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta

Pikkujouluista lisätietoa myöhemmin

Terveisin

Hallitus

Vastaa